รายได้ของผู้กู้: ตั้งแต่ 12000 บาท
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

ระยะเวลา: 12-48 เดือน
เงินฉุกเฉินสวัสดีแคช

เงินฉุกเฉินสวัสดีแคช 2023 สมัครสมาชิกออนไลน์กู้เงิน 5000 บาท 

 

เงินฉุกเฉินสวัสดีแคช 2023 คืออะไร เป็นบริการให้ยืมเงินฉุกเฉินออนไลน์ โดยในขั้นตอนแรกจะต้องมีการสมัครสมาชิก และจะต้องจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายเดือนทุกๆเดือน โดยเริ่มต้นที่ 49 บาทจึงจะสามารถเป็นสมาชิกได้ และจะมีการเพิ่มระดับสมาชิกขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการเพิ่มค่าสมาชิก เช่น ระดับ Bronze, ระดับ Silver, ระดับ Gold ซึ่งถ้าหากเดือนใดหยุดจ่ายค่าสมาชิกก็จะไม่สามารถยืมเงินด่วนได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่จะแนะนำให้ลูกค้าที่สมัครสมาชิกสวัสดีแคชให้ทำการผูกบัตรเครดิตเพื่อให้มีการหักค่าสมาชิกอัตโนมัติ

  • วงเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชที่ให้กู้ได้

จำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องสมัครสมาชิกสวัสดีแคชจึงจะเริ่มยืมเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชได้ โดยเมื่อมีการยืมแล้วจะต้องคืนให้ครบก่อนจึงจะทำการยืมใหม่ในครั้งต่อไปได้ โดยมีวงเงินตามนี้

  1. วงเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชให้ยืมเงิน1000ด่วน ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกสวัสดีแคชในเดือนแรก
  2. วงเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชยืมเงิน 3000 ด่วน สำหรับการเป็นสมาชิกในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป
  3. วงเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน ซึ่งเป็นวงเงินที่ให้ได้สูงสุดสำหรับสินเชื่อสวัสดีแคชในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปเช่นกัน

ดังนั้นวงเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชที่จะให้กู้ได้ตั้งแต่ 1000 บาทแต่ไม่เกิน 5000 บาท โดยจะต้องเสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือน ตามระดับต่างๆ โดยค่าสมาชิกรายเดือนอยู่ที่ 249 – 399 บาท และถ้าหากจำเป็นจริงที่ลูกค้าต้องการจะกู้เงิน 5000 บาทขึ้นไป คงจะต้องไปหาสินเชื่อจากแหล่งอื่นๆช่วยอีกทาง

  • กู้เงิน 10000 บาทกับสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 10000 บาทที่ให้กับลูกค้าเกษตรกรและบุคคลธรรมดาที่อยู่ในครอบครัวเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ได้นำไปเพื่อการประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่ต้องมีค่าสมัครสมาชิกเหมือนเงินฉุกเฉินสวัสดีแคช ซึ่งให้วงเงินยืมได้ไม่เกิน 5000 บาทและจะต้องรอคอยระยะเวลาตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป

  • กู้เงิน 50000 บาทกับสินเชื่อ Xpress Loan ธนาคารกสิกรไทย

เป็นสินเชื่อเงินด่วนที่ให้วงเงินไปใช้ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะนำไปใช้จ่ายตามที่มีความจำเป็นหรือนำไปหมุนเวียนในกิจการ ท่องเที่ยว หรือเพื่อการศึกษา โดยให้วงเงินสูงกว่าเงินฉุกเฉินสวัสดีแคช

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของสินเชื่อ Xpress Loan 

  • ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่งแตกต่างจากเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชจะต้องสมัครสมาชิก
  • ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครสินเชื่อ Xpress Loan ได้โดยจะต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  • รู้ผลอนุมัติได้ภายใน 30 นาที
  • คิดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 15% – 25% ต่อปีและสามารถจะให้กู้เงิน 50000 บาท, กู้เงิน 100000 บาท และสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งวงเงินสูงกว่าเงินฉุกเฉินสวัสดีแคชและไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนอีกด้วย
เงินฉุกเฉินสวัสดีแคช

สมัครผ่านช่องทางแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

รายได้ของผู้กู้: ไม่กำหนด
ร้อยละ: ไม่กำหนด

ระยะเวลา: 1-2 เดือน
ยืมเงิน ais เมื่อเงินหมดนึกถึง ais ให้ยืมนะ

รายได้ของผู้กู้: ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ: ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา: ไม่กำหนด
สมัครบัตร atm ออมสินออนไลน์รู้ผลใน 7 วันทำการ