รายได้ของผู้กู้: 15000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ: สูงสุด 19% ต่อปี

ระยะเวลา: 1-24 เดือน
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินอนุมัติทันใจได้เงินจริง

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน จากธนาคารออมสิน 2566

ในสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่า COVID-19 ทำให้หลายคนประสบปัญหาเรื่องการเงิน ทำให้หลายคนหันมาหาสินเชื่อที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถารการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ วันนี้เราจึงนำสินเชื่อจากธนาคารออมสิน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินเป็นพิเศษ เพราะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามสามารถยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินได้ทั้งสิ้น และสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินที่ว่านี้ก็คือ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย” โดยมีวัตถุประสงค์ของสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า COVID-19 

ใครบ้างที่สามารถขอสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า COVID-19 

สินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินสามารถขอยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน หรือวงเงินที่ต้องการได้ โดยสามารถขอสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ และที่ประกอบอาชีพอิสระก็ได้ด้วยเช่นกัน

วงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สามารถขอสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินในโครงการนี้ได้

ผู้สมัครยืมเงินออมสินสามารถขอสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสิน ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน หรือวงเงินที่ต้องการได้ โดยมีวงเงินสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสินจำกัดตามอาชีพของผู้ที่ขอสินเชื่อกู้เงินด่วนออมสิน ดังนี้

  • ผู้สมัครยืมเงินออมสินกรณีประกอบอาชีพอิสระ จะสามารถให้วงเงินยืมเงินฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 10,000 บาท ผู้สมัครยืมเงินออมสินสามารถยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน หรือวงเงินที่ต้องการได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินต่อเดือนอยู่ที่ร้อยละ 0.10 เป็นแบบ Flat Rate ผู้สมัครยืมเงินออมสินสามารถผ่อนชำระวงเงินกู้เงินด่วนออมสินได้นานสูงสุด 2 ปี ซึ่งผู้สมัครยืมเงินออมสินจะได้รับการปลอดชำระเงินใน 6 งวดแรก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สมัครยืมเงินออมสินได้
  • ผู้สมัครยืมเงินออมสินกรณีประกอบอาชีพพนักงานประจำ ที่มีรายได้ประจำ จะสามารถให้วงเงินยืมเงินฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 50,000 บาท ผู้สมัครยืมเงินออมสินสามารถยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน หรือวงเงินที่ต้องการได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินต่อเดือนอยู่ที่ร้อยละ 0.35 เป็นแบบ Flat Rate ผู้สมัครยืมเงินออมสินสามารถผ่อนชำระวงเงินกู้เงินด่วนออมสินได้นานสูงสุด 3 ปี โดยจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลมาช่วยสมัครยืมเงินออมสิน
  • ผู้สมัครยืมเงินออมสินสามารถยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน หรือวงเงินที่ต้องการได้โดยจะต้องสมัครยืมเงินออมสินยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซด์ธนาคารออมสินทาง www.gsb.or.th
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน

สมัครผ่านช่องทางแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

รายได้ของผู้กู้: ตั้งแต่ 15000 บาท
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ระยะเวลา: 3/6/10/12 เดือน
บัตรเครดิต citibank มีไว้อุ่นใจกระเป๋า

รายได้ของผู้กู้: 15000 หรือ 70000 บาท
ร้อยละ: ร้อยละ 25 ต่อปี

ระยะเวลา: 3/6/10/12 เดือน
สมัครบัตรเครดิต uob รับเอกสิทธิ์เหนือคู่แข่ง