ธนาคารปล่อยให้กู้เงินโควิด ช่วยเหลือผู้ประกอบการและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

สมัครที่นี่เลย!

จนถึงปัจจุบันนี้ วิกฤตโควิด-19 ก็ยังไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยเราสักที แถมในเดือนธันวาคม 2566 ก็เริ่มจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น หลายๆโรงเรียนในพื้นที่การระบาดก็จะเริ่มปิดกันอีกรอบ ในส่วนของคนที่จะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็ยังต้องหารายได้กันอย่างหนัก ทั้งผู้ประกอบการเองหรือลูกจ้าง และที่สำคัญเมื่อขาดสภาพคล่องที่เกิดจากผลกระทบจากโควิดจะทำอย่างไรกัน ถ้าหากรายได้ลดลงหรือหายไป สิ่งแรกที่คิดได้ก็คงจะต้องหากู้เงินโควิด จากธนาคารที่เขามีโครงการช่วยประชาชนกู้เงินช่วงโควิดได้ไปทำกิจการค้าขายเพื่อจะได้ไม่ไปเป็นภาระให้กับสังคมด้วย

ธนาคารไหนบ้างให้กู้เงินโควิด

 • กรุงไทยต้านภัยโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

เป็นสินเชื่อเงินกู้ช่วงโควิดที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งวงเงินโครงการ จะไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือจนกว่าจะครบตามที่ภาครัฐได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะต้องใช้หลักประกันเงินกู้ด้วย โดยวงเงินที่อนุมัติให้ได้แต่ละรายจะไม่เกิน 20 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด สินเชื่อ SME

 • SME บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • SME ประกอบธุรกิจการผลิต การบริการ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งทางตรง แลtทางอ้อม
 • เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

สมัครที่นี่เลย!

หลักประกันที่ใช้ในการขอกู้เงินโควิด

 • ใช้ บยส. ค้ำประกันได้
 • สถานประกอบการของผู้ขอกู้เงินโควิด
 • ใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สามารถจะใช้เงินฝากประจำค้ำประกันได้

กรณีที่ผู้ขอกู้เงินโควิดไม่มีหลักประกัน

 • สำหรับธุรกิจทั่วไป จะให้วงเงินกู้สูงสุดได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะต้องใช้ บสย. ค้ำประกันด้วย
 • สำหรับร้านค้าธงฟ้าหรือร้านค้าชิมช้อปใช้ จะให้วงเงินกู้สูงสุดต่อราย ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยจะต้องใช้ บสย. ค้ำประกัน
 • โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ของ ธ.ก.ส.

เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยประชาชนตามนโยบายรัฐให้กู้เงินช่วงโควิดได้ใช้ในการประกอบกิจการได้ หรือจะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โดยจะต้องลงทะเบียนผ่าน Line Official : @baacfamily ด้วยวงเงินจะได้ไม่เกิน 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.10% ต่อเดือนและระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน โดยจะเว้นชำระเงินกู้ในระยะ 6 เดือนแรก

สมัครที่นี่เลย!

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อฉุกเฉิน

 • ยื่นขอกู้เงินโควิดได้ทั้งลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม และลูกค้าใหม่
 • จะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
 • จะต้องอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ธนาคารออมสิน

จากเดิมที่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้กู้เงินโควิด สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระด้วยวงเงินสูงสดุไม่เกิน 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.10% ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน โดยปลอดชำระเงินให้ในระยะ 6 เดือนแรก และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับอาชีพที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ปัจจุบันทางธนาคารออมสินได้ทำการปิดการลงทะเบียนชั่วคราว อย่างไรแล้วก็สามารถจะติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้

อยากกู้เงินโควิด หรือจำเป็นเป็นต้องกู้เงินช่วงโควิดรับอัตราดอกเบี้ยพอเศษ เปรียบเทียบธนาคารปล่อยเงินกู้โควิดและสมัครออนไลน์ได้ทันที สำหรับปี 2566