อัพเดตบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ รับเงินวันไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ใครได้บ้าง 2023?

 

ข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 64 ตามที่ครม. ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ถึงการขยายเวลาของมาตราการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยจะเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ เดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้ รวมไปถึงโครงการเราชนะที่จะเพิ่มเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์รวม 2000 บาทด้วย

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง 2566

 

สำหรับบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ หรือ บัตรสัวสดิการของรัฐนั้น เป็นบัตรสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ผู้ถือบัตรจะได้รับความช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งสามารถใช้ได้กับร้านค้าธงฟ้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารได้

 

โดยตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา รัฐได้มีมาตราการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะได้รับการช่วยเหลือแบ่งเป็น 7 ประการ คือ

 

 1. ค้าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายการเดินทางรถสาธารณะ 500 บาท
 3. ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 4. การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%
 5. ค่าน้ำประปา 100 บาท ต่อครัวเรื่อนต่อเดือน
 6. ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 7. ค่าเบี้ยประกันคนพิการ 200 บาท

 

นอกจากนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังสามารถรับสิทธิ์ในโครงการ เราชนะ ได้ด้วย โดยจะได้รับเงิน 675-700 บาทต่อสัปดาห์ผ่านบัตรคนจน โดยสามารถใช้จ่ายและเช็คเงินบัตรคนจนได้ผ่านบัตร แต่ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้

 

ข่าวบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ แจกเงินบัตรคนจนล่าสุด 200 บาทวันไหน

 

สำหรับข่าวแจกเงินคนจนล่าสุด ครม. มีมติให้ขยายเวลาโครงการเยียวยาโควิด-19 ทั้งโครงการ เราชนะ และ เรารักกัน ม.33 รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนด้วย โดยผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์และได้รับสิทธิ์ เราชนะ จะได้รับเงินเพิ่ม ครั้งละ 1000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในวันที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนและกดรับสิทธฺ์ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 

ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจากมาตราการเพิ่มกำลังซื้อ เดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 นอกจากนั้นยังมีมาตราการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการในกรณีพิเศษอีก เดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนเช่นเดียวกัน

 

บัตรคนจนลงทะเบียนวันไหน ใครลงทะเบียนได้บ้าง

 

สำหรับบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 2566 คนที่สนใจจะลงทะเบียนรับบัตรคนจน ปัจจุบันทางภาครัฐยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะเป็นให้ลงทะเบียนออนไลน์ใหม่ จำนวน 13.8 ล้านคน หลังจากจบโครงการเราชนะแล้ว โดยในรอบนี้ ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพื่อความเท่าเทียม และจะต้องเป็นเผยรายได้ครัวเรื่อนเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาด้วย

 

โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ได้ คือ 

 

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 3. ต้องไม่มีทรัพยากรทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ เป็นต้น หรือหากมี ต้องไม่เกิน 100,000 บาท เท่านั้น
 4. ต้องนำรายได้ครัวเรือนมาพิจารณาด้วย
 5. หากผู้สมัครมีรถยนต์หรือบัตรเครดิต จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาด้วย
สมัครบัตรคนจนล่าสุดวันนี้พร้อมเช็คข่าวแจกเงินคนจนล่าสุดอนุมัติง่ายมาก