ประกาศรายชื่อ 20 ทีมสุดท้าย เพื่อผ่านเข้ารอบ WorkShopโครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ประกาศรายชื่อ 20 ทีมสุดท้าย เพื่อผ่านเข้ารอบ WorkShop  และลุ้นเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อรับทุนผลิตผลงาน โครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศรายชื่อ 20 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันที่  15 - 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และ ลุ้เป็น 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนผลิตผลงาน ในโครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(** หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้จะถือเป็นโมฆะในการเข้าร่วมโครงการ)

เกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

1. ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ของผลงาน
2. เนื้อเรื่องตอบโจทย์ สร้างการสื่อสารในประเด็นที่ต้องการสื่อสาร
3. เนื้อเรื่องมีความเป็นไปได้ในการผลิตผลงานตามงบประมาณที่กำหนด

** คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รายชื่อ 20 ทีมสุดท้ายโครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน และแยกประเด็น

*** ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ การเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามรายละเอียด ลิงค์ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 https://forms.gle/iFmpwBfKj2DpDi4r9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 090-984-5274 หรือ 02-298-0988 ต่อ 104