สสส. ขอเชิญชวน เยาวชนหรือบุคคลทั่วไป ร่วมส่งสคริปต์เข้าร่วม โครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย เชิญชวน เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ทั่วประเทศ ร่วมส่งสคริปต์ และรูปแบบในการนำเสนอ เพื่อคัดเลือกเป็นทีมที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 20 ทีมและ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนผลิตผลงาน ในโครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมอีกกว่า 100,000 บาท
กติกาผู้เข้าร่วมประกวดโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 • เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ทั่วประเทศ
 • สมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภททีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 • สื่อคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 3-5 นาที  ในรูปแบบของคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ 
 • ผลงานทุกชิ้นที่เข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องถ่ายทำและตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น** (การส่งผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย ผู้สมัครจะต้อง Capture Thumbnail ของคลิปวิดีโอในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมไฟล์ Project ของการตัดต่อในสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมกับผลงานด้วย)

** แนะนำ Application Open Camera สำหรับการถ่ายทำบนระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถใช้กล้อง Apple Camera ได้ และ Application KineMaster สำหรับการตัดต่อบน iOS และ Android

 • ผู้สมัครจะต้องส่งสคริปต์ และรูปแบบในการนำเสนอ (ที่สามารถทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าใจได้) พร้อมใบสมัคร (ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น)
 • ผู้สมัครจะต้องแนบลิงค์ผลงานของตนที่เคยทำมา ในรูปแบบของ Youtube หรือ Cloud Drive 
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 20 ทีม จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)  **หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ
 • หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ คณะกรรมการจะจัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน

** ในวงเงินสนับสนุนต่อทีมจำนวน 10,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาทุนสนับสนุน และถือ เป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน

 • ทีมที่ได้รับทุน จะมีการติดตาม ปรึกษา พัฒนาผลงาน จากทีมพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพ 2–3 ครั้ง  ซึ่งจะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตผลงาน
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 10 ทีม จะต้องส่งผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ หลังจากดำเนินการผลิตผลงานแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) ตามที่อยู่นี้ ;

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวน์เวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

 

โจทย์ในการประกวด  

-          ประเด็น 1 : หยุดโฆษณาแฝงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-          ประเด็น 2 : กรุ๊ปเลือดเมา เท่ากับคุก


วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด*

 

เปิดรับสมัครโครงการ :    

ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2562 

หมดเขตส่งประกวด :

23 พฤษภาคม 2562  (ปิดรับ 17.00 น.)  

(ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเวิร์คช็อปพัฒนาผลงาน :   

พฤษภาคม 2562 

(ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก) 

กิจกรรมเวิร์คช็อป และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน:    

มิถุนายน 2562 (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน) 

**หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ

ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน :  

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  :    

มิถุนายน 2562

จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล :

กรกฎาคม 2562

 

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ        ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1   เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2   เงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย            เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์

 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 090-984-5274 หรือ 02-298-0988 ต่อ 104


เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. เอกสารประกอบการสมัคร