ผลการประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้”

ผลการประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน : ทำดี ทำได้ ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้”

BEST OF THE BEST 

ทีมTHRIVE  เรื่อง Dancing to the moon   

จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

------------------------------

หนังสั้น

ที่ 1 ทีมTHRIVE  เรื่อง Dancing to the moon   

จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    

ที่ 2 ทีม MAB 48 เรื่องสมุดบันทึกความดีของจ่อย  

จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                                                                             

ที่ 3 ทีม Matchstick Production เรื่อง Smallman  

จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Animation

ที่ 2 ทีม A Little Good  เรื่อง Shatters 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ 3 ทีม โจ๊กอาม่า   เรื่อง Hero 

จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชมเชย ทีม EPF  เรื่อง The duty (หน้าที่) 

จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

Poster

ที่ 1 นายศุภกร บัวลา เรื่อง แชร์ได้...แชร์ดี

จาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี

ที่ 2 นางสาวประภัสสร ขันปัญญา เรื่อง เป็นฮีโร่ได้ แค่ทำดี

จาก  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จ.ปทุมธานี

ที่ 3 ทีม Greentea  เรื่อง ทำดี ทำได้ทุกวัน

จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Photo

ที่ 1 ทีม Torung (โต้รุ่ง) เรื่อง ทำด้วยศรัทธา อาสาด้วยหัวใจ

จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ 2 นายอภิวัฒน์ เวียงคำ เรื่อง รู้หน้าที่  รู้ตัวตน

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ 3 นายราชัญ  ปัญญา เรื่อง ส่งต่อความดี การให้ มีความสุขมากกว่า การรับ…

จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้