โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม จัดโครงการ”สถานีพิชิตอ้วนล้วนสุขภาพดีทีมมหาพฤฒาราม”โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม จัดโครงการ”สถานีพิชิตอ้วนล้วนสุขภาพดีทีมมหาพฤฒาราม” ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้คู่สุขภาพดีกิจกรรมบันไดพิชิตเพื่อสุขภาพดี ,กิจกรรมประกวดเมนูคุณแม่เพื่อสุขภาพดี,กิจกรรมสถานีพิชิตอ้วน ,กิจกรรมผักริมรั้วเพื่อสุขภาพดี