โรงเรียนนาหลวง จัดโครงการ “เบิร์นแคลอรี่ เพื่อสุขภาพดี ที่นาหลวง”

โรงเรียนนาหลวง จัดโครงการ “เบิร์นแคลอรี่ เพื่อสุขภาพดี ที่นาหลวง” ได้จัดสร้างความรู้มุ่งสู่การเบิร์นแคลอรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีโดยมีสมุดบันทึกกิจกรรม ,ปรับเมนูอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยเพิ่มเป็นผลไม้, เบิร์นแคลอรี่ เพื่อสุขภาพดีด้วย Circuit Training-Exercises