โรงเรียนสุเหร่าทางควาย จัดกิจกรรม “ดี๊ดี... Healthy ที่สุเหร่าทางควาย

โรงเรียนสุเหร่าทางควาย จัดกิจกรรม “ดี๊ดี... Healthy ที่สุเหร่าทางควาย โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและผู้ปกครองในชุมชนต่างให้ความสนใจในเรื่องอ้วนในวัยเด็กเป็นอย่างมาก ประกอบกิจกรรมที่ทำ เช่น แผ่นความรู้ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกันภายในชุมชน ,กิจกรรมเติมความรู้สู่ ดี๊ดี...Healthy walkประกอบไปด้วยหลายฐานกิจกรรม, กิจกรรมดี๊ดี...Healthy Food,วิ่งสนุกด้วยวงล้อ ดี๊ดี...Healthy Dance, กิจกรรมสวนผักคนเมือง ดี๊ดี... Healthy