โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการผู้พิทักษ์รักสุขภาพ”

 

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการผู้พิทักษ์รักสุขภาพ”ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ผู้พิทักษ์รักสุขภาพ,กิจกรรมรำวงรักสุขภาพ, กิจกรรมหนังสั้นยอดผู้พิทักษ์รักสุขภาพ