โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พุงไม่มีศรีมัชฌันฯขยันออกกำลังกาย”

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พุงไม่มีศรีมัชฌันฯขยันออกกำลังกาย” โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ คู่การออกกำลังกายและกิจกรรม เมนูสุขภาพดี ที่มัชฌันฯ พร้อมกับมีลานเพลิน Burn พุง