โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิน - อยู่อย่างฉลาด

โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิน - อยู่อย่างฉลาด ให้ความตระหนักแก่ผู้ปกครองและแม่ครัวโรงเรียนและยังมีแหล่งเรียนรู้ กิน – อยู่อย่างฉลาดพร้อมละครส่งเสริมการกินผักผลไม้, ปฏิบัติการกิน – อยู่อย่างฉลาดด้วยสวนสุขภาพ และฐานกิจกรรมกิน-อยู่อย่างฉลาดอีกมายมาย