โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) จัดกิจกรรมภายใต้ ชื่อโครงการ “สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค”

โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) จัดกิจกรรมภายใต้ ชื่อโครงการ “สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค” โดยมีกิจกรรมฮีโร่ เพื่อสุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค ,ทำหนังสือเล่มเล็ก โดยเนื้อหาเกี่ยวกับโรคอ้วน, กิจกรรมสูตรอาหารเพื่อสุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค, กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารแม่ลูกเพื่อสุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค, พร้อมเปิดบ้านและเยี่ยมเยือนโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ครั้งที่ 1