คณะกรรมการ จาก สสส ได้มีการตรวจเยี่ยม โครงการ “ เบิร์นแคลอรี่ สุขภาพดี ที่นาหลวง ”เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 คณะกรรมการ จาก สสส ได้มีการตรวจเยี่ยม โครงการ “ เบิร์นแคลอรี่ สุขภาพดี ที่นาหลวง ” ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และคณะทำงานได้จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการชม