กิจกรรมประกวดแข่งขัน "เมนูอาหาร สานสัมพันธ์แม่ลูก ลดพุง สุขภาพดี "

 

 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน "เมนูอาหารสานสัมพันธ์แม่ลูก ลดพุง สุขภาพดี " ตามโครงการบาสโลปไร้พุง สุขภาพดีที่ศรีเอี่ยม โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมประกวดแข่งขัน เมื่ิอวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และรับมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียน