กิจกรรมเต้นฟิตพิชิตอ้วนวันละ 30 นาที

ทางโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ได้มีการพาเด็กนักเรียนชั้น ป. 6  และครูสายชั้น ป.6 เต้นฟิตพิชิตอ้วน วันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนและเป็นการลดน้ำหนักสำหรับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน