กิจกรรมประกวด "เมนูจานโปรดลูกรัก ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักผลไม้ "โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด "เมนูจานโปรดลูกรัก ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักผลไม้ " เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีเมนูจานโปรดของลูกรักคือ เมนูสลัดผลไม้ นำ้ใสและส้มตำผลไม้รสเด็ด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชั้น ป.4 และ มีกรรมการตัวน้อยเป็นผู้ให้การตัดสิน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา