อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน,อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนปีที่2,โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์


โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จัดกิจกรรม“เล่าบอกตอกย้ำ สุขภาพ” ภายใต้โครงการ"พี่นำน้องตามเสริมสร้างสุขภาพ" ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสุเหร่าทางควายซึ่งเป็นโรงเรียนน้องโดยเป็นวิทยากรประจำฐานที่ 1 ฐานโภชนาการและสุขอนามัย ในกิจกรรม "ดี๊ดี Healthy Walk"  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560