เต้นประกอบเพลงกินผักและผลไม้ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม จัดกิจกรรมรณรงค์การรับประทานผักและผลไม้ โดยให้ความรู้ประโยชน์ของผักและผลไม้ 5 สี  พร้อมเต้นประกอบเพลงกินผักและผลไม้ของ สสส. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา