โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) เปิดโครงการ "Happy and Heathy ที่บางบอน"

โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) เปิดโครงการ "Happy and Heathy ที่บางบอน" เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้จากพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน การเล่นเกมส์ระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน ได้แก่ เกมส์เมนูนี่กี่แคลอรี่ เกมส์ Brun it now เกมส์อารมณ์ดี นอกจากนี้ยังมีการแสดงฮูลาฮูป และการแสดงแอโรบิคมวยไทยอีกด้วย