กิจกรรมเต้น"บาสโลปไร้พุง มุ่งสุขภาพดี" โดยโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จัดกิจกรรม "เต้นบาสโลปไร้พุง  มุ่งสุขภาพดี"  เพื่อให้นักเรียนออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลปทุกวัน วันละ 50 นาที เป็นเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม –กันยายน ) โดยใช้สื่อเพลง ผลิตขึ้นประกอบการออกกำลังกาย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป