พิธีเปิดโครงการ “บาสโลปไร้พุง สุขภาพดีที่ศรีเอี่ยม” โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการ “บาสโลปไร้พุง สุขภาพดีที่ศรีเอี่ยม” และจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ“บ๊าย บายความอ้วน” โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ 8 บุญรอด รุ่งเรือง เป็นวิทยากร และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนา มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560