กิจกรรม"ให้ความรู้เพื่อไร้พุง มุ่งสุขภาพดี"ภายใต้ชื่อโครงการ“บาสโลปไร้พุง สุขภาพดีที่ศรีเอี่ยม”


โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ได้กิจกรรม"ให้ความรู้เพื่อไร้พุง  มุ่งสุขภาพดี" เป็นกิจกรรมเพื่อให้มีความรู้เรื่องโทษ  อันตรายของโรคอ้วน และการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคอ้วน โดยการเดินรณรงค์ของนักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคอ้วน และประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันที่  11 และ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560