โรงรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เปิดโครงการ

โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ได้เปิดตัวโครงการ "SMART Slender" ในกิจกรรม "Get Ready " โดยมีนายณัฐชานนท์  นิลกลาง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน และมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน จากสาธารณสุข 43 มีนบุรี เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง และแบ่งฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย​  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา