โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง" น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี "โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง" น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี "ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในในโครงการ "น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี ที่ลำนกแขวก" ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2 โดยอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ (ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักและผลไม้) โทษที่เกิดจากการบริโภครสหวาน มัน เค็มที่มากเกินไปของเด็ก การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุข 43 มีนบุรี