โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก จัดกิจกรรม "มวยไทย น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี"

 

โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก จัดกิจกรรม "มวยไทย น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในในโครงการ "น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี ที่ลำนกแขวก" ภายใต้โครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2 ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากเจ้าของ#ค่ายมวยไก่ย่าง 5 ดาวยิม  คุณสมาน พุฒิเพ็ง และเทรนเนอร์ พร้อมทั้งนักมวยในค่าย (ด.ช. สหรัฐ สังคหะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.2)  เข้ามาฝึกสอนทักษะมวยพื้นฐานให้นักเรียน โดยนักเรียนจะร่วมกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทุกๆวัน