กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์"เด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน"โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์และประกวดผลงานของนักเรียน ในกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน และนำผลงานนักเรียนเผยแพร่ในโรงเรียนและสื่อภายนอก ภายใต้ชื่อโครงการ "เด็กวัดจันทร์ฟิตพิชิตอ้วน" โครงการอย่าปล่อยให้เด็กปีที่2