โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามเปิดเวทีให้ความรู้ครูและนักเรียน เรื่องโทษภัยของโรคอ้วนโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ได้มีการเปิดเวทีให้ความรู้ครู และนักเรียน พร้อมกิจกรรมเต้นประกอบเพลงร่วมกับการออกกำลังกาย

พร้อมให้ความรู้เรื่องโทษภัยของโรคอ้วนที่มีสาเหตุมากจากการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม โดยการรับประทานผักและผลไม้มากขึ้น  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560.