โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จัดกิจกรรม BanKhun Theatre

 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จัดกิจกรรม BanKhun Theatre ภายใต้ชื่อโครงการ "Bankhun Station ไม่มีวันอ้วน"

 โดยนำภาพภาพยนต์สั้นเรื่อง "ลดพุงลดโรค" ของสสส.มาฉายให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จัดฉาย 2 รอบเวลา 11.50.12.15 น.และ เวลา 15.45-16.10 ​น.