โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามจัดอบรม"ฟิตพิชิตอ้วน ลด หวาน มัน เค็ม"โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม จัดอบรม "ฟิตพิชิตอ้วน ลด หวาน มัน เค็ม" ให้ครูบุคลากรในโรงเรียน 

ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิิ่มผักผลไม้)" ปี 2

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา