เปิดตัวโครงการ "Bankhun Station ไม่มีวันอ้วน"โครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

โครงการ Bankhun Station ไม่มีวันอ้วน โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Plearn Station เป็นกิจกรรมนิทรรศการเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้

1.เกมเมจิกบอกซ์

1.เกมเมจิกบอกซ์ 

   
   

 

2.เกมคู่หูรู้ใจห่วงใยครอบครัว 

 

 

3.เปิดกิจกรรมBankhun Station ไม่มีวันอ้วน

 

 

4.กิจกรรมให้ความรู้

 

 

 

5.นักข่าวรุ่นเยาว์ ( NO FAT NEWS)

 

 

 

และยังได้จัดกิจกรรม Diet Station เป็นกิจกรรมประกวดเมนูอาหารเพื่อปรับเปลี่ยนรายการอาหารเช้า อาหารกลางวันให้มีคุณภาพ