ภาพบรรยากาศการฉายภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” @สุราษฎร์ธานี

 ภาพบรรยากาศการฉายภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” @สุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยากาศการจัดฉายภาพยนตร์ จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ที่โรงภาพยนตร์  เอส เอฟ ซีเนม่า  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

10.30 - 10.45 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.45 - 11.00 น.    - พิธีกรกล่าวเปิด และแนะนำโครงการ

- เสวนา แลกเปลี่ยนคิด ร่วมกับ ผู้กำกับมืออาชีพ และ มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการ  ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ

-          คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา         Creative และผู้กำกับภาพยนตร์

-          ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดหเหล้า

      - มอบของทีระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

11.00 -13.00 น.   ชมภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเรา” ผลงานจากผู้กำกับมืออาชีพและเยาวชนภายใต้

โครงการ

1.ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง What’s on your mind  โดยคุณกมลธร เอกวัฒนกิจ

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 

2. ภาพยนตร์เรื่อง มัวเมา โดยคุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา

3. ภาพยนตร์เรื่อง John Doe ทีม The Thlrd life

4. ภาพยนตร์เรื่อง นายสุรา ทีมนายสุรา

5. ภาพยนตร์เรื่อง นากฮก  โดยคุณพัฒนะ จิรวงศ์

6. ภาพยนตร์เรื่อง ครูคนใหม่ ทีม ฮักไอเดีย

7. ภาพยนตร์เรื่อง รำไพภูมิใจเสนอ  โดยคุณฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์