ฉายภาพยนตร์สั้น อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา @ขอนแก่น

 ฉายภาพยนตร์สั้น อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา @ขอนแก่น

     
     การจัดฉายภาพยนตร์ จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”  วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ  โรงภาพยนตร์  เอส เอฟ ซีเนม่า  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น  
     
     กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ด้วยการเสวนา แลกเปลี่ยนคิดเห็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการ  ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

โดย

- คุณพัฒนะ จิรวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

- คุณนิรุจน์  อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน 

     จากนั้นเวลา 11.00 -13.00 น. ชมภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเรา” ผลงานจากผู้กำกับมืออาชีพและเยาวชนภายใต้โครงการ

 

    ภาพยนตร์สั้นที่ฉายในวันนี้เป็น Pack A

   1.ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง What’s on you mind โดยคุณกมลธร เอกวัฒนกิจ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

   2. ภาพยนตร์เรื่อง มัวเมา โดยคุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา

   3. ภาพยนตร์เรื่อง John Doe ทีม The Thlrd life

   4. ภาพยนตร์เรื่อง นายสุรา ทีมนายสุรา

   5. ภาพยนตร์เรื่อง นากฮ  โดยคุณพัฒนะ จิรวงศ์

   6. ภาพยนตร์เรื่อง ครูคนใหม่ ทีม ฮักไอเดีย

   7. ภาพยนตร์เรื่อง รำไพภูมิใจเสนอ  โดยคุณฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์

 

สำหรับ จังหวัดขอนแก่น ยังมีฉายอีก 2 วันที่ไม่ซ้ำกัน ใครยังไม่ได้ดูในวันนี้ และอยากชมอีกในวันพรุ่งนี้ พบกันที่ โรงภาพยนตร์  เอส เอฟ ซีเนม่า  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น  เวลาเดิมนร้า ดูโปรแกรมฉายที่ 

http://artculture4health.com/Contents/view/467