ประกาศผลรางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง คือ เรื่องครูคนใหม่ ของทีมฮักไอเดีย จากโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” คือ เรื่อง John Doe ของทีม The ThIrd Life จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” คือ เรื่องคำสารภาพ (Father) ของทีม Weirdo จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” คือ เรื่องดองฮัก ของทีมอีเกียหน้าเขา จากโรงเรียนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น