งานแถลงข่าวและพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”การแถลงข่าวเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการ ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” โดย

 
     -รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     -นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     -นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
     -คุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
     -คุณนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์กิตติมศักดิ์
     -คุณสุวรรณณี ชินเชี่ยวชาญ CMO. SF CORPORATION CO.,LTD.
     -อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ


และพิธีประกาศผลมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 หลังได้ 8 ผลงาน จากเยาวชน 8 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านเข้ารอบมาผลิตผลงานจริงภายใต้คำเตือน 4 คำ คือ 1.สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ 2.สุรา เป็นเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ 3.สุรา เป็นเหตุให้พิการและตายได้ และ 4.สุรา ทำร้ายตนเอง ครอบครัวและสังคมได้


ภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวดได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ เรื่อง “ครูคนใหม่” จากทีมฮักไอเดีย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จังหวัดอุดรธานี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เรื่อง “คำสารภาพ Father” ของทีม Weirdo จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เรื่อง “ดองฮัก” ของทีมอีเกียหน้าเขา จากโรงเรียนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และรางวัลชมเชย คือ เรื่อง “John Doe” ของทีม The ThIrd Life” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ