สมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์คำพ่อสอน พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์


อัพเดทข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดอาวุธวิตสิตามราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงโครงการ“โพธิ์เรียง”สังคมนิยมสุขภาพดี

อ่านต่อ >>

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ โครงการ“Fat Out ไม่เอาไขมัน” ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

อ่านต่อ >>

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ“ศึกชุมนุมเจ้ายุทธจักร” ณ โรงเรียนวัดบางโปรง

อ่านต่อ >>

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน ได้มีการเปิดนิทรรศการ“สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค”ณ โรงเรียเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกล)

อ่านต่อ >>

โรงเรียนวัดอาวุธวิตสิตามราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงโครงการ“โพธิ์เรียง”สังคมนิยมสุขภาพดี

อ่านต่อ >>

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ โครงการ“Fat Out ไม่เอาไขมัน” ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

อ่านต่อ >>

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการ“ศึกชุมนุมเจ้ายุทธจักร” ณ โรงเรียนวัดบางโปรง

อ่านต่อ >>

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน ได้มีการเปิดนิทรรศการ“สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค”ณ โรงเรียเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกล)

อ่านต่อ >>

ทีม ชีพจรลงเฟรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์สั้น

อ่านต่อ >>

กิจกรรม workshop อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

อ่านต่อ >>

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์ : 02-298-0988 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com