สมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์คำพ่อสอน พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์


อัพเดทข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พุงไม่มีศรีมัชฌันฯขยันออกกำลังกาย”

อ่านต่อ >>

โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิน - อยู่อย่างฉลาด

อ่านต่อ >>

โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) จัดกิจกรรมภายใต้ ชื่อโครงการ “สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค”

อ่านต่อ >>

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม Internal meeting ครั้งที่ 2

อ่านต่อ >>

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “พุงไม่มีศรีมัชฌันฯขยันออกกำลังกาย”

อ่านต่อ >>

โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิน - อยู่อย่างฉลาด

อ่านต่อ >>

โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) จัดกิจกรรมภายใต้ ชื่อโครงการ “สวนส้มยุคใหม่ สุขภาพดี ไร้พุง ลดโรค”

อ่านต่อ >>

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม Internal meeting ครั้งที่ 2

อ่านต่อ >>

ทีม ชีพจรลงเฟรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์สั้น

อ่านต่อ >>

กิจกรรม workshop อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

อ่านต่อ >>

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์ : 02-298-0988 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com