สมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์แนะกระบวนการคิดเพื่อภาพที่ดี

เชิญชวนประกวดเสื้อยืด


อัพเดทข่าวกิจกรรม

ประกาศผลรางวัลการสร้างสรรค์สื่อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

อ่านต่อ >>

ประกาศผลรางวัลการสร้างสรรค์สื่อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”

อ่านต่อ >>

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


โทรศัพท์ : 02-298-0988 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com